Beleidsplan

Stichting Vierdaagse Orkest

1. Doelstelling
Het Vierdaagse Orkest is een projectorkest dat in het voorjaar begint met repeteren. Tijdens de vierdaagse week geeft het orkest zes concerten in dorpen rondom Nijmegen. Het doel is om een extra muzikale uitdaging te bieden aan bedreven (amateur) muzikanten in de regio Oost-Brabant, Land van Cuijk en Regio Nijmegen, onder leiding van een professionele dirigent en zangcoach.

2. Inkomsten
De inkomsten van het Vierdaagse Orkest bestaan uit:

  • Bijdragen van de muzikanten.
  • Giften van particulieren en bedrijven.

3. Besteding van inkomsten
De inkomsten worden primair gebruikt om de uitgaven te dekken. Dit betreft alle kosten rondom een concert, inclusief de vergoeding voor de inhuur van de professionals. Het Vierdaagse Orkest streeft er niet naar om winst te maken, maar wil een gezonde financiële buffer aanhouden voor eventuele tegenvallende inkomsten. De resterende middelen worden gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

4. Reserves en buffers
Eventuele overtollige liquiditeiten, na het dekken van de kosten en het aanvullen van de noodzakelijke reserves, zullen worden gebruikt om diverse goede doelen te steunen die erkend zijn als ANBI-instelling.

5. Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting functioneren op vrijwillige basis en ontvangen in de basis geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten kunnen wel vergoed worden op basis van declaratie en goedkeuring door het bestuur.

6. Beëindiging van activiteiten
Bij staking van de activiteiten zal het positieve liquiditeitssaldo zoveel mogelijk ten goede komen aan doelen die overeenkomen met de doelstelling van de stichting.

7. RSIN / Fiscaal nummer
852905671