Het ontstaan

Het idee voor een orkest tijdens de Vierdaagse door Cuijk is ontstaan in juni 1986. De heren Jan Willems, Sjaak Beelen en sponsor Frans Bus constateerden dat in veel dorpen waar de wandelroute doorheen voer, er feest, gezelligheid en muziek was, maar in Cuijk gebeurde er nauwelijks meer iets. Lang geleden haalden harmonie Gaudete en fanfare Cecilia in pendeldienst wandelaars op bij de overweg en brachten ze naar de Maas; dat gaf sfeer! Echter door groeiende welvaart gingen ook meer musici op vakantie en viel deze escorte uiteen. Er waren soms wel militaire kapellen op vrijdag, maar die kwamen pas laat omdat ze eerst elders moeten optreden langs de route en vertrokken weer snel om 11 uur uit Cuijk om bij de intocht in Nijmegen te spelen.

Dat kon natuurlijk niet! Er moest méér leven, en vooral meer live muziek, in de Cuijkse brouwerij komen. Het eerste probleem was natuurlijk de zomervakantie van harmonieën en fanfares. Het bleek dus niet mogelijk om één al bestaande muziekgroep hiervoor te strikken. Het idee van een speciaal gelegenheidsorkest werd opgevat.

Vol goede moed werden musici door het zelfbenoemde bestuur Jan en Sjaak benaderd en werd een ambitieus repetitieschema opgesteld – vanaf oktober eens per maand oefenen… Omdat dit niet haalbaar bleek, heeft men als alternatief vanaf mei 1987 in het repetitielokaal van de schouwburg in totaal 4 repetities gehouden. Het was een Cuijks onderonsje: grotendeels bestaande uit het Seniorenorkest, waar Jan zelf speelde, aangevuld met enkele leden van Gaudete, waar Sjaak speelde, die het wèl aandurfden. De gemiddelde leeftijd lag hierdoor wel wat aan de hoge kant...

Het eerste optreden vond plaats in juli 1987 op woensdagavond, onder leiding van Harry Lange. Het betrof een generale repetitie in de open lucht op het plein onder de lindebomen voor de Posthoorn, waar Frans Bus toen al zorgde voor een overkapping. Om 20.30 uur werd een half uur marsen gespeeld door 22 man, een half uurtje pauze, en voordat het feest los barstte nog een aantal marsen. Het repertoire bestond uit Toi-toi-toi (7 marsjes, ooit uitgegeven voor leerlingenconcerten) en marsen van Wim Laseroms. Op vrijdagmorgen bij de doortocht werd dit kunststukje nogmaals herhaald.

Hoera, het Vierdaagse Orkest was een feit!

Pas 2 jaar later had een aantal musici de kat al uit de boom gekeken en groeide het orkest onstuimig naar 44 leden. De nieuwe dirigent Bert Gerrits van de Ende introduceerde ook wat concertnummers naast de marsen. De generale repetitie werd op zaterdagavond in de schouwburg gehouden, zonder publiek wel te verstaan…

Bij het eerste lustrumconcert in 1991 wilde men flink de bloemetjes buiten zetten, naar achteraf bleek ook letterlijk. Een bloementeler was gevraagd wat gladiolen te willen leveren; hij kwam echter voorrijden met een tractor met kar vol bloemen. Tienduizenden stuks! Het bloemschikken beperkte zich tot het in grote haast deponeren van een arm vol bloemen in een mand. Overal op straat in het centrum stonden bloemen, het podium van de schouwburg was nauwelijks meer zichtbaar...

loswal_1993.jpgIn 1993 werd de eerste Night of the Proms gehouden, onder leiding van Bert Gerrits van de Ende. Het is dan al uitgegroeid tot een internationaal gebeuren. Het orkest bestond uit 60 man uit 11 verschillende harmonieën-fanfares. Er was een gelegenheidskoor van wel bijna 100 personen, stammend uit 10 koren, van wie een groot deel tijdens de repetities afwisselend kwamen opdagen. Het koor was bijzonder ambitieus: op het programma stond de Triumph March uit Aïda, terwijl niemand een woord Italiaans goed kon uitspreken. Een echte Italiaan werd uitgenodigd voor het demonstreren van de correcte uitspraak. Repetitie na repetitie werd het stuk overgeslagen, Pappa Joe werd wel 10x gerepeteerd, zolang Aïda maar niet hoefde, te lastig...

 

Het eerste podiumoptreden was op pontons in de Maas, voor de kade, en leverde een komische situatie op. Het was niet bekend dat er zoveel verschillende koorleden kwamen opdagen, ruimtegebrek dus. Lessenaars vielen over boord en als er een binnenvaartschip voorbij kwam, moest men elkaar vasthouden om er niet af te vallen. Maar de sfeer was geweldig en het succes enorm! De Night of the Proms was vanaf dat moment niet meer weg te denken uit het Cuijkse wandelevenement. Het koor was intussen vervangen door een pop combo en een zanggroep, en deze succesformule is tot op vandaag gehandhaafd.